Text

2020-03-30

Studentprojekt

Aktuellt

Under det sista året på civilingenjörsprogrammet i robotik designar, konstruerar och programmerar studenterna en avancerad robot. Projekten genomförs oftast i samarbete med företag och nära den världsledande forskningen inom inbyggda system, som finns på MDH.

Pågående projekt

Autobike

Music: https://www.bensound.com

Studentprojektet Autobike är kopplat till ett forskninsprojekt som går ut på att utveckla en självkörande cykel, som beter sig som en cyklist och ska användas i testmiljöer för autonoma bilar. Projektet är ett samarbete mellan MDH, Chalmers, AstaZero, Cycleurope och Volvo Cars.

Autonom solcellsbil i miniatyr

I detta projekt utvecklar studenterna en autonom miniatyr av MDH Solar Car - solcellsbilen som tävlar i World Solar Challenge, Australien. Syftet med projektet är att använda miniatyrbilen för att utvärdera sensorsystem och AI-algoritmer och utifrån det kunna assistera en förare i den fullstora bilen.

På så sätt kan föraren exempelvis få reda på hur landskapet ser ut framåt och hur mycket solenergi som kan genereras (meteorologiska data). Baserat på det kan systemet öka eller minska hastigheten, så att maximal laddning och körsträcka kan uppnås.

Open Brain Controlled Interface

I detta projekt inom hälsorobotik utvecklar studenterna en mekanisk hand som styrs med hjärnan. Med hjälp av AI-algoritmer analyseras EEG-signaler som sedan används för att kunna kontrollera den mekanisk handen med hjärnan. På detta sätt kan exempelvis strokepatienter få en direkt återkoppling på hjärnans funktion, vilket kan snabba på rehabiliteringen.

UNICORN

Sophämtningsrobot.

Sophämtningsroboten i studentprojektet UNICORN.

Målet med projektet UNICORN är att utveckla självkörande robotar som kan kommunicera med varandra, köra runt i bostadsområden, hämta dina sopor och köra dem till en återvinningscentral. Projektet är ett samarebet mellan MDH, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs stad, HIAB, Husqvarna, PWS och Volvo GTO. Parterna inom projektet fokuserar på olika delar och MDH:s uppdrag är att bygga självkörande robotar som kan navigera och interagera i en stadsmiljö.

Mer information

Universitetslektor

Martin Ekström

+4621101642

martin.ekstrom@mdh.se

Studievägledare

Malin Åshuvud

+4621101546

malin.ashuvud@mdh.se

Civilingenjör i robotik

Utvecklingen inom robotik och artificiell intelligens (AI) går fort, men de största framstegen ligger fortfarande framför oss. Därför behövs ingenjörer och forskare som kan konstruera morgondagens robotar. Efter examen kan du jobba som forskare, utvecklare eller konsult inom elektronik, programmering och inbyggda system.

Läs mer