Text

I studentprojektet Autosail jobbar studenter från tre olika program vid Mälardalens högskola (MDH) med att utveckla en självkörande segelbåt. Tanken är att båten ska delta i tävlingen World Robotic Sailing Championship (WRSC) vintern 2021/2022.

MDH-studenter utvecklar autonom segelbåt

I studentprojektet AutoSail jobbar studenter vid MDH med att utveckla en självkörande segelbåt. Tanken är att båten ska delta i tävlingen World Robotic Sailing Championship (WRSC) vintern 2021/2022.

Modell av segelbåt som seglar i Mälaren.

Mindre modell av segelbåt som studenter jobbat med i projektet Autosail.

− Hittills har vi lyckats få båten att på egen hand segla en bana som vi anger. Den kan själv ta in information om till exempel vindförhållanden och avstånd, för att sedan beräkna och genomföra rutten, säger Simon Monie, student och projektledare för AutoSail.

Studentprojektet är en del i ett internationaliseringsprojekt som finansieras av Stiftelsen för internationalisering (STINT). Projektet AutoSail genomförs tillsammans med University of Antioquia, i Colombia och Technological University of Panama, där lärosätena ansvarar för olika delar i utvecklingen av båten.

− Den båt som ska tävla i WRSC byggs av lärosätet i Panama, lärosätet i Colombia fokuserar på AI för taktik, och MDH:s uppdrag är att utveckla systemet som ska styra den. På sikt är planen också att den ska drivas på solenergi, säger Mikael Ekström, professor i robotik och projektansvarig vid MDH.

 

Tre lärosäten – ett race

De 12 studenterna som jobbat med projektet vid MDH kommer från tre olika program; civilingenjörsprogrammen i robotik, tillförlitliga flyg- och rymdsystem, samt mastersprogrammet i intelligenta inbyggda system. Eftersom tävlingsbåten designas i Panama har studenterna vid MDH använt en mindre modell, för att kunna testa systemet. För att få båten att kunna segla på egen hand har studenterna jobbat med både hård- och mjukvara.

− I ett sådant här projekt behövs kompetenser från flera olika områden som mekanik, elektronik, tillförlitliga system och datakommunikation. Därför har det varit både viktigt och lärorikt att jobba tillsammans med studenter från de olika programmen, säger Emma Frisk, student och team leader för hårdvaruutveckling i projektet.

Vintern 2021/2022 planeras tävlingen WRSC gå av stapeln och till dess ska båten vara redo att tävla. Förutom segling på egen hand innehåller tävlingen flera delmoment som båten måste klara av. Beroende på hur bra båten klarar av varje moment poängsätts utförandet och den båt som får högst poäng vinner.

− I dagsläget kan båten inte utföra alla moment, men vi har tagit fram en bra grund som studenterna i årskursen under oss kan vidareutveckla, säger Emma Frisk.

 

Koppling till branschen nyttig

Studentprojektet AutoSail är en del av en projektkurs som ingår i de tre programmens sista år. Under en termin får studenterna jobba i olika projekt tillsammans med forskare vid MDH och företag i branschen.

− I vårt projekt har vi kommit i kontakt med företag genom sponsorer och mentorskap, vilket har varit nyttigt eftersom vi fått en inblick i hur det fungerar i arbetslivet. En annan sak som jag tar med mig från kursen är vikten av att testa på riktigt, säger Simon Monie.

 

Globala mål för hållbarhet

AutoSail knyter an till FN:s globala mål om; hållbar energi för alla, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hav och marina resurser.

 

Kontakt projektet AutoSail

Kontakt internationaliseringsprojekt finansierat av STINT

Till toppen