Text

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 300  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 5 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Programmet är för dig som vill utveckla och producera morgondagens produkter och tjänster med fokus på hållbarhet och digitalteknik för att skapa konkurrenskraftiga industriföretag.

Tidigare studenter jobbar exempelvis som produktchef, produktutvecklare, produktionsingenjör, projektledare, maskiningenjör.

Anmälan öppnar 15 mars
och stänger 19 april.

Utbildningen

För att förbereda dig för framtidens industri är programmet utformat för att ge dig förmågor och färdigheter för att utveckla och producera produkter och tjänster på ett kreativt och hållbart sätt. Du kommer även få lära dig att arbeta problemlösningsinriktat och i team.

Programmet har två spår, produktion och produktutveckling. De tre första terminerna är gemensamma för båda spåren och du läser du ämnen som är grundläggande för en civilingenjörsutbildning som matematik och fysik, men även grundkurser inom produktutveckling, produktion och konstruktion.

Sedan väljer du inriktning:

 • Produktion: Du lär dig hur intelligenta, uppkopplade, digitaliserade produktionssystem designas och utvecklas. Du studerar framgångsrika industriföretags utmaningar och hur de kan förbättras. Du lär dig programvaror och tekniker som framtidens ingenjörer använder för simulering och optimering av produktionsprocesser i Industri 4.0. Dessutom får du praktisera dina kunskaper i vårt nya Smart production laboratory med ett produktionssystem för smarta fabriker, samt i skarpa projekt på industriföretag.

 • Produktdesign: Du lär dig att utveckla produkter utifrån användarnas behov och det allt högre kravet på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Du lär dig bemästra hela produktutvecklingsprocessen – från idé till färdig produkt. Du lär dig även att använda digitala konstruktionsverktyg för att skapa digitala 3D produktmodeller. Under utbildningen får du övning i att utveckla produkter i våra verkstäder och labb. Det innebär att du kan förverkliga och testa dina idéer på riktigt. Du får även möjlighet att utveckla produkter och tjänster i samarbete med externa aktörer och du lär dig att arbeta och leda innovativa produktutvecklingsteam i globala och virtuella miljöer. Specialiseringen inom produktutveckling omfattar utöver produkter även integrerade produkter och tjänster samt relaterade affärsmodeller.

Oavsett vilken inriktning du väljer ger utbildningen goda kontakter med arbetslivet genom workshoppar, studentprojekt, gästföreläsningar och examensarbetet. Dina lärare har ofta erfarenhet från industriella sammanhang och forskning, och kan knyta an till verkliga situationer. Du läser också kurser tillsammans med yrkesverksamma inom industrin.

Under hela din studietid samarbetar du med MDH:s forskare och olika industriföretag i regionen genom skarpa projekt. Exempel på samarbetspartners är ABB, Alfa Laval, Alstom, Eskilstuna Elektronikpartner, GKN Automotive, Scania, Sigma, Volvo Construction Equipment, och Volvo Group Trucks Operation.

Under sommaren har du möjlighet att läsa en projektkurs förlagd på ett av företagen i regionen. Kursen kombinerar teori med att lösa ett konkret uppdrag på företaget. Tidigare studenter har varit på Volvo Group Trucks Operation och ABB Robotics.

Dessutom kan du söka till projektet MDH Solar Car – ett projekt som går ut på att bygga och utveckla en bil som enbart drivs på solenergi och som tävlar i World Solar Challenge i Australien.

Det finns också goda möjligheter till utlandsstudier. Vill du dessutom starta eget företag som student, så finns hjälp att få hos högskolans Idélab.

Mer om Idélab

Framtid och jobb

Med examen från civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign kommer du att ha en unik helhetssyn av områdena produktion och produktutveckling med fokus på hållbarhet och digitalteknik. Din analytiska och kreativa förmåga är efterfrågad av industriföretag och större organisationer, detsamma gäller dina färdigheter att leda projekt och arbeta i team.

Efter utbildningen väntar en spännande arbetsmarknad där du kan arbeta som exempelvis produktchef, produktutvecklare, produktionsingenjör, projektledare, logistikutvecklare, maskiningenjör, hållbarhetsutvecklare, konsult, traniee eller forskningsstuderande.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 97 procent av MDH:s civilingenjörsstudenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menas bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.

Programinnehåll

Åk 1

Produkt- och processutveckling 62.5%

 • Produkt- och processutveckling, introduktion, 7,5 hp
 • Material, 7,5 hp
 • Cad grundkurs, 7,5 hp
 • Produktionsteknik, 7,5 hp
 • Produktutveckling och design, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik 25%

 • Vektoralgebra, 7,5 hp
 • Envariabelkalkyl, 7,5 hp

Fysik 12,5%

 • Statik, krafter och jämvikt, 7,5 hp

Åk 2

Produkt- och processutveckling 37,5%

 • Hållfasthetslära och maskinelement, 7,5 hp
 • Industriell produktion och logistik, 7,5 hp
 • Introduktion till Industri 4.0, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik 12,5%

 • Flervariabelkalkyl, 7,5 hp

Datavetenskap 12,5%

 • Programmering, 7,5 hp

Inriktning Produktion 37,5%

 • Lean produktion, 7,5 hp
 • Miljöteknik för ingenjörer, 7,5 hp
 • Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp

Inriktning Produktdesign 37,5%

 • CAD fördjupning, 7,5 hp
 • Dynamik, krafter och rörelse, 7,5 hp
 • Elektronik grundkurs, 7,5 hp

Åk 3

Produkt- och processutveckling 25%

 • Kvalitetsutveckling, 7,5
 • Integrerad produkt- och processutveckling, 7,5 hp

Innovationsteknik 12,5%

 • Innovations- och kreativitetsledning, 7,5 hp

 

Inriktning Produktion 62,5%

 • Industriautomation, 7,5 hp
 • Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp
 • Industriell processutveckling, 7,5 hp
 • Diskreta event simulering, 7,5 hp
 • Industriell dataanalys, 7,5 hp

Inriktning Produktdesign 62,5%

 • Produkt- och processutveckling:
 • Datorstödd produktutveckling - konstruktion, 7,5 hp
 • Modellteknik och visualisering, 7,5 hp
 • Maskindynamik, 7,5 hp
 • Mekatronik, 7,5 hp
 • Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp

 

Åk 4

Produkt- och processutveckling 12,5%

 • Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Inriktning Produktion 87,5%

 • Visualiseing i Industri 4.0 miljö, 7,5
 • Produktionssystemutveckling, 7,5 hp
 • Industriell internet of things för tillverkningsindustrin, 7,5 hp
 • Avancerad simulering av produktionssystem, 7,5 hp
 • Industriell Supply Chain Management, 7,5 hp
 • Molnbaserad datahantering och analys för industriella system, 7,5 hp
 • Intelligenta fabriker, 7,5 hp

Inriktning Produktdesign 87,5%

 • Hållbar produktutveckling och produktion, 7,5 hp
 • Produkt- och processutveckling, 15 hp
 • Produktutveckling i globala och virtuella miljöer, 7,5 hp
 • Produktledning, 7,5 hp
 • Utveckling av produkter för cirkulära affärsmodeller, 7,5 hp
 • Systemteknik, 7,5 hp


Åk 5

Produkt- och processutveckling 12,5%

 • Industriell projektledning, 7,5 hp

Inriktning Produktion 87,5%

 • Produkt- och processutveckling:
 • Optimering av produktionsprocesser, 7,5 hp
 • Underhåll och tillförlitlighet, 7,5 hp
 • Industriell excellens, 7,5 hp
 • Examensarbete, innovativ produktion, 30 hp

Inriktning Produktdesign 87,5%

 • Produkt- och processutveckling:
 • Avancerad produktutveckling, 15 hp
 • Plattformsbaserad produktutveckling, 7,5 hp
 • Examensarbete, produktutveckling, 30 hp

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Biträdande universitetslektor i innovation och produktrealisation

Angelina Sundström

021-10 15 38

angelina.sundstrom@mdh.se

Tillfällen för detta program

 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp

  Omfattning

  300 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-30)

  Tid och tempo

  5 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-44802

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GCE01)

  Programupplägg

  Behörighet

  Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Civilingenjörsexamen

Hösttermin 2022

 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp

  Omfattning

  300 hp

  Start

  Hösttermin 2022 (start 2022-08-29)

  Tid och tempo

  5 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-44802

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GCE01)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Civilingenjörsexamen

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

”Bra att kunna bidra till hållbara produkter som är schyssta mot miljön”

Tack vare sin civilingenjörsutbildning i produktion och produktdesign fick Sofia Bredberg in en fot på Volvo. Idag har hon en trainee-tjänst där hon bland annat jobbar med att säkerställa produkter till el-lastbilar.

Läs mer

Studentprojekt blev verklighet – lyfts för att inspirera andra

Ett förslag som togs fram av fyra ingenjörsstudenter inom produktion och produktdesign blev verklighet och används idag för att effektivisera GKN ePowertrains produktion. Nu lyfter även Visual Components studentprojektet för att inspirera andra i branschen.

Läs mer

Flexibel utbildning i nära samarbete med branschföretag

Oliver Söderlund drömmer om att jobba som projektledare eller förändringsledare inom industrin. Det har han kunnat fördjupa sig inom genom sina ingenjörsstudier i produktion och produktdesign med inriktning på logistik.

Läs mer

Student utvecklar AR-instruktioner för ABB Robotics

Ny teknik som Augumented Reality (AR) blir allt vanligare inom industrin och används bland annat för att utbilda medarbetare. Martina Andersson går projektkursen sommarteknolog på MDH och kombinerar studier med sommarjobb på ABB Robotics. I sommar jobbar hon med ett AR-projekt på företaget.

Läs mer

Branschföretag om programmet

"En stor andel av kurserna på MDH har en industrianknytning. Detta leder till att studenterna från MDH som börjar jobba hos oss på Alfa Laval har en bra grund redan från dag ett."

Oskar Bruce, Alfa Laval, VP Operations, Head of Operations Development

Läs mer

Därför behövs VR-experter inom industrin

Svensk industri har behov av produktutvecklare och produktionsingenjörer som kan VR. Hur kommer det sig? Används inte VR mest till gaming?

Läs mer

Så har du nytta av dina ”gaming skills” i arbetslivet

Är du en gamer som spelar mycket dator- och TV-spel? Det kan du ha nytta av även utanför spelvärlden. Barrett Sauter, lärare i virtual reality (VR), augmented reality (AR) och 3D-printing vid Mälardalens högskola, har listat några ”gaming skills” som du kan ha nytta av i arbetslivet.

Läs mer

MDH Solar Team: 3.000 km tvärs över Australien i en egenbyggd bil

Ett team med 25 studenter har antagit vår utmaning, att bygga framtidens bil. Bilen ska drivas till 100 procent av solenergi och tävla mot studenter från hela världen genom att köra sträckan Darwin-Adeleide, 3.000 km tvärs över kontinenten Australien.

Läs mer

Nytt labb med fokus på smart produktion

Till hösten får produktionsstudenter vid MDH tillgång till ett nytt labb med ett produktionssystem för smarta fabriker. Ett system som gör det möjligt för studenterna att testa hur smart produktion fungerar på riktigt.

Läs mer

Nytt labb med fokus på extended reality

Studenter inom produktion och produktdesign läser kurser med fokus på hur virtual reality (VR) och augmented reality (AR) kan användas i industrin. I MDH:s nya labb för extended reality (XR) får studenterna möjlighet att testa sina kunskaper.

Läs mer

Andra program som kan intressera dig

Högskoleingenjör i produktion och produktdesign

Bli en kreativ ingenjör som utvecklar framgångsrika, smarta och hållbara produktionssystem eller produkter. Framtidens industri kräver säkra, effektiva och digitala lösningar – där du har en viktig roll. Efter examen kan du exempelvis jobba som projektledare, produktionstekniker, konstruktör eller produktutvecklare.

Läs mer

Samtliga teknikutbildningar

På MDH finns program inom bygg, data och nätverk, energi, innovation, produktion och produktdesign, matematik, robotik och inbyggda system.

Läs mer
Student vid tavlan

Saknar du behörighet? Läs tekniskt basår.

Om du saknar behörighet till tekniska utbildningar kan du söka till tekniskt basår. Här får du behörighet till alla våra tekniska program och platsgaranti på samtliga av MDH:s högskole- och civilingenjörsprogram som startar året efter avslutat basår.

Tekniskt basår, Eskilstuna

Teknisk basår, Västerås

 

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen