Högskoleingenjör i byggnadsteknik, 180 hp

Med breda kunskaper inom byggnadsteknik är du med och utformar framtidens byggnader. Du kan arbeta med olika delar av en byggnads livscykel: från att projektera och bygga till att förvalta och förbättra. Utbildningen är en grund för många olika kreativa jobb inom området byggnadsteknik–samhällsbyggnad, till exempel byggnadskonstruktör eller fastighetsförvaltare.

Utbildningen

Under utbildningen lär dig var och hur man kan bygga och med vilka material samt vilka regler och lagar som gäller. Det handlar inte bara om tekniken, utan även om design, miljö och energi. Den här kombinationen är en fördel på din framtida arbetsplats eftersom det underlättar ditt samarbete med alla olika yrkesroller som behövs i byggprocessen.

Programmet fokuserar på husbyggnad, men du lär dig även till viss del om anläggning och infrastruktur. Kurserna innehåller en blandning av teori och praktik, bland annat genom projektarbeten, seminarier, laborationer och studiebesök.

Under utbildningens två första år får du de baskunskaper du behöver som byggnadsingenjör genom kurser i bland annat byggnadsteknik och matematik.

Ditt sista år skapar du dig en personlig profil genom att läsa valbara kurser. Det kan till exempel vara kurser i byggnadskonstruktion, byggnadsproduktion, energieffektiva byggnader och byggnadsplanering med visualisering. Under sista året har du dessutom flertalet verklighetsanknutna projekt. Du avslutar din utbildning med ett examensarbete där du har möjligheter att fördjupa dig inom det som intresserar dig mest.

Framtid och jobb

Som byggnadsingenjör är ditt arbete fritt och omväxlande. Du kan till exempel arbeta inne på kontor eller ute på en byggarbetsplats. På jobbet blir du ofta en nyckelperson som har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands.

Många byggnadsingenjörer arbetar som konsulter eller entreprenörer. Dina arbetsgivare finns bland annat inom konsultföretag, byggindustrin (entreprenörer) och fastighetsbranschen, men även hos myndigheter.

Efter din utbildning kan du vara med och utforma hållbara byggnader med smarta lösningar. Du kan till exempel jobba med projekteringen av nya konstruktioner, ombyggnad, renovering och energieffektivisering av byggnader. Några vanliga yrkesroller är byggnadskonstruktör, projektledare, arbetsledare, platschef och fastighetsförvaltare.