Studentföreningen FBI

Studentföreningen för studenter som läser byggnadsteknik på MDH heter FBI - Förenade Byggnadsingenjörer. Föreningen jobbar för att du som student ska få en bra och rolig studietid.

Flera av utbildningarna på Mälardalens högskola har studentföreningar – så kallade linjeföreningar. FBI (Förenade Byggnadsingenjörer) är linjeföreningen för studenter på byggnadsingenjörsprogrammet eller civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad.

Linjeföreningen arbetar för en bra sammanhållning bland studenterna genom pluggkvällar, resor, evenemang och andra aktiviteter. Föreningen jobbar också för ökade kontakter mellan företag och studenter. Dessutom introducerar FBI nya studenter genom ett par Rookieveckor i början av terminen.