Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 hp

Projektledare, platschef eller arbetsledare. I den här utbildningen får du en helhetssyn på byggprocessen och kan i framtiden arbeta med att projektera, bygga, förvalta och förbättra hus, byggnader och områden. Du vet var man kan bygga, hur och med vilka material. Din målsättning är att överlämna ett hållbart samhälle till nästa generation, som du kan vara stolt över.

Utbildningen

Under utbildningen lär dig du inte bara tekniken, utan även design-, miljö- och energiaspekter. Kombinationen gör att du i arbetslivet kan samarbeta väl med andra aktörer i byggprocessen. Under utbildningens två första år får du de baskunskaper du behöver som byggnadsingenjör genom kurser i bland annat byggnadsteknik och matematik. Du skapar dig en personlig profil genom att under sista året läsa valbara kurser. Exempel på kurser som kan komma att erbjudas är kurser inom byggnadskonstruktion, byggnadsproduktion, samt byggnadsplanering med visualisering. 

På programmet kommer du att lära dig teori under föreläsningar, för att sedan se hur det fungerar i praktiken genom laborationer, projektarbeten och studiebesök. Under tredje året ingår verklighetsanknutna projekt.

Framtid och jobb

Byggnadsingenjören har ett fritt och omväxlande yrke. Du kan arbeta inne på kontor eller ute på en byggarbetsplats. Du är en nyckelperson som har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands. Framtida arbetsgivare finns inom bygg- och fastighetsbranschen. Efter din utbildning kan du exempelvis vara med och utforma hållbara byggnadsverk med smarta lösningar. Du kan även jobba som byggnadsingenjör på arkitektkontor där du, med dina kunskaper inom byggnadsteknik, är med i projekteringen av nya konstruktioner. Du kan också arbeta med energifrågor som energieffektivisering av byggnader. Vanliga yrkesroller är projektledare, byggnadskonstruktör, geotekniker, platschef, arbetsledare och fastighetsförvaltare.