Studiegång

Undervisningen genomförs på heltid under tre terminer och ges på avancerad nivå.

Studierna bygger på ett aktivt kunskapssökande där undervisningsformerna varierar. Olika moment som genomsyrar utbildningen är: etik, jämlikhet och jämställdhet, hälsopedagogik och ett vetenskapligt förhållningssätt. Möjlighet finns att förlägga delar av utbildningen utomlands.
 

Examen

Utbildningen leder till en yrkesexamen, samt möjlighet till en akademisk examen – magister. Dessutom finns möjlighet att ansöka om förskrivningsrätt för preventivmedel.