Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Barnmorskeprogrammet är för dig som har jobbat en tid som legitimerad sjuksköterska och är intresserad av den del av livet som har med sexuell hälsa, graviditet och barnafödande att göra. Som legitimerad barnmorska har du ett ansvarsfullt, livsbejakande och omväxlande yrke med möjlighet till arbete inom flera olika verksamheter.

Utbildningen

Programmet ger dig en fördjupning inom graviditet, födande, det nyfödda barnet, föräldraskap, sexualitet och familjeplanering. Inom öppenvården kommer du i kontakt med områden som graviditetsövervakning, hälsoupplysning, föräldragrupper, preventivmedels- och abortrådgivning. Du möter också kvinnor med gynekologiska hälsoproblem, ger information om sexuellt överförbara sjukdomar och sex och samlevnad samt förskriver preventivmedel till både ungdomar och vuxna. 

Utbildningen består av lika delar teoretiska och kliniska studier. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är förlagd i Sörmlands län, Västmanlands län och Örebro län.