Avancerad nivå - 2019/2020

Programschemat är ett komplement till utbildningsplanen som ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår.

För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan.

Utbildningsplaner

B

Barnmorskeprogrammet (ZOJ20) (pdf 1,4 MB)

M

Magisterprogrammet i företagsekonomi (pdf 209 kB)

Master's programme in Financial Engineering (pdf 433 kB)

Masterprogrammet i hållbara energisystem (pdf 208 kB)

Magisterprogram i internationell marknadsföring (pdf 193 kB)

Master's programme in International marketing_Eng (pdf 376 kB)

Masterprogram i Hälsa och välfärd (AMM07) (pdf 152 kB)

Masterprogram i hälsa och välfärd (AMM08) (pdf 162 kB)

Masterprogram i hälsa och välfärd (AMM09) (pdf 161 kB)

Masterprogram i hälsa och välfärd (AMM10) (pdf 176 kB)

Masterprogram i hälsa och välfärd (AMM11) (pdf 1,2 MB)

Masterprogram i innovation och design - engelsk version (AMM06) (pdf 319 kB)

Masterprogram i intelligenta inbyggda system - engelsk version (GST01) (pdf 369 kB)

Masterprogram i teknisk matematik (pdf 252 kB)

Masterprogram i produkt- och processutveckling, produktion och logistik - engelsk version (ZKS21) (pdf 427 kB)

Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp - engelsk version (ZCG20) (pdf 119 kB)

Masterprogram i programvaruteknik 120 hp - engelsk version (ZCS24) (pdf 118 kB)

Master program in Engineering Mathematics (pdf 276 kB)

Master program in Financial Engineering (pdf 433 kB)

Masterprogram i didaktik (pdf 122 kB)

S

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård (ZOJ22) (pdf 165 kB)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård (ZOJ03) (pdf 165 kB)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård (ZOJ24) (pdf 168 kB)

Specialpedagogprogrammet AVM01 (pdf 94 kB)

Speciallärarprogrammet AUM01 (pdf 95 kB)

Speciallärarprogrammet i lärarlyftet (pdf 134 kB)