Avancerad nivå - 2018/2019

Programschemat är ett komplement till utbildningsplanen som ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår.

 För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till  programmets utbildningsplan .

Financial Engineering (ZMS20) (pdf 89 kB)

Magisterprogrammet i företagsekonomi (AGM05) (pdf 194 kB)

Masterprogrammet i hållbara energisystem (AMM02) (pdf 209 kB)
Masterprogrammet i didaktik (GLS01) (pdf 110 kB)

Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv (AGM03) (pdf 171 kB)
Masterprogram i innovation och design - engelsk version (AMM06) (pdf 123 kB)

Magisterprogram i internationell marknadsföring (ZEG23) (pdf 177 kB)
Masterprogram i hälsa och välfärd (AMM07) (pdf 249 kB)
Masterprogram i hälsa och välfärd (AMM08) (pdf 250 kB)
Masterprogram i hälsa och välfärd (AMM09) (pdf 250 kB)
Masterprogram i produkt- och processutveckling, produktion och logistik - engelsk version (ZKS21) (pdf 50 kB)
Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp - engelsk version (ZCG20) (pdf 180 kB)
Masterprogram i programvaruteknik 120 hp - engelsk version (ZCS24) (pdf 181 kB)
Masterprogram i intelligenta inbyggda system - engelsk version (GST01) (pdf 149 kB)
Masterprogrammet i teknisk matematik (AMM04) (pdf 95 kB)


Barnmorskeprogrammet (ZOJ20) (pdf 74 kB)

Speciallärarprogrammet (AUM01) (pdf 142 kB)

Speciallärarprogrammet lärarlyftet (XAUM1) (pdf 138 kB)

Specialpedagogprogrammet (AVM01) (pdf 135 kB)


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning anestesi (ZOJ22) (pdf 181 kB) Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska (ZOJ21) (pdf 193 kB)
​Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård (ZOJ23) (pdf 180 kB)
​Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård (ZOJ24) (pdf 58 kB)