Avancerad nivå - 2017/2018

Programschemat är ett komplement till utbildningsplanen som ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår. För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan.

B
Barnmorskeprogrammet (ZOJ20) (pdf 202 kB)
F
Financial Engineering (ZMS20) (pdf 186 kB)
K
Kompletterande pedagogisk utbildning (GLM01) (pdf 76 kB)
M
Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv (AGM03) (pdf 141 kB)
Masterprogrammet i företagsekonomi (pdf 182 kB)
Masterprogrammet i didaktik (GSL01) (pdf 109 kB) Reviderad 170505
Masterprogrammet i hållbara energisystem (pdf 213 kB)
Masterprogrammet i hälsa och välfärd inr. arbetslivsvetenskap (AMM07) (pdf 187 kB)
Masterprogrammet i hälsa och välfärd inr. socialt arbete (AMM08) (pdf 186 kB)
Masterprogrammet i hälsa och välfärd inr. vårdvetenskap (AMM09) (pdf 187 kB)
Magisterprogrammet i internationell marknadsföring (pdf 149 kB)
Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp - engelsk version (ZCG20) (pdf 199 kB)
Masterprogram i programvaruteknik 120 hp - engelsk version (ZCS24) (pdf 202 kB)
Masterprogram i intelligenta inbyggda system - engelsk version (GST01) (pdf 197 kB)
Masterprogram i produkt- och processutveckling, produktion och logistik - engelsk version (ZKS21) (pdf 179 kB)
Masterprogram i innovation och design - engelsk version (AMM06) (pdf 172 kB)
Masterprogrammet i teknisk matematik (AMM04) (pdf 201 kB)
S
Specialistsjuksköterskeutbildning inr. anestesivård (ZOJ22) (pdf 195 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning inr. distriktssköterska (ZOJ21) (pdf 191 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning inr. intensivvård (ZOJ23) (pdf 174 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning inr. psykiatrisk vård (ZOJ24) (pdf 188 kB)
Speciallärarprogrammet (AUM01) (pdf 71 kB)
Specialpedagogprogrammet (AVM01) (pdf 66 kB)