Avancerad nivå - 2016/2017

Programschemat är ett komplement till utbildningsplanen som ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår. För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan.

B
Barnmorskeprogrammet (ZOJ20) (pdf 201 kB)
M
Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv (AGM03) (pdf 159 kB)
Magisterprogrammet i företagsekonomi (AGM05) (pdf 191 kB)
Masterprogrammet i hållbara energisystem (AMM02) (pdf 213 kB)
Masterprogrammet i hälsa och välfärd (AMM07) (pdf 269 kB)
Masterprogrammet i hälsa och välfärd (AMM09) (pdf 269 kB)
Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp (ZCG20) (pdf 189 kB)
Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp - engelsk version (ZCG20) (pdf 197 kB)
Masterprogram i didaktik (GSL01) (pdf 41 kB)
Masterprogram i Financial Engineering (ZMS20) (pdf 188 kB)
Masterprogram i programvaruteknik 120 hp (ZCS24) (pdf 200 kB)
Masterprogram i programvaruteknik 120 hp - engelsk version (ZCS24) (pdf 205 kB)
 
Masterprogram i intelligenta inbyggda system (GST01) (pdf 212 kB)
Masterprogram i intelligenta inbyggda system - engelsk version (GST01) (pdf 211 kB)
Magisterprogram i internationell marknadsföring (ZEG23) (pdf 165 kB)
Masterprogram i produkt- och processutveckling, produktion och logistik (ZKS21) (pdf 184 kB)
Masterprogram i produkt- och processutveckling, produktion och logistik - engelsk version (ZKS21) (pdf 192 kB)
Masterprogram i innovation och design (AMM06) (pdf 165 kB)
Masterprogram i innovation och design - engelsk version (AMM06) (pdf 130 kB)
Masterprogram i teknisk matematik (AMM04) (pdf 201 kB)
S
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska (ZOJ21) (pdf 191 kB)
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård (ZOJ22) (pdf 193 kB)
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivsjukvård (ZOJ23) (pdf 173 kB)
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård (ZOJ24) (pdf 186 kB)
Speciallärarprogram (AUM01) (pdf 50 kB)
Specialpedagogprogrammet (AVM01) (pdf 36 kB)