Avancerad nivå - 2015/2016

Programschemat är ett komplement till utbildningsplanen som ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår. För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan (länk till höger).

B
Barnmorskeprogrammet (ZOJ20) (pdf 273 kB)
F
Financial Engineering (CMS20) (pdf 191 kB)
Financial Engineering English version (CMS20) (pdf 192 kB)
I
International marketing (ZEG23) (pdf 148 kB)
K
Kompletterande pedagogisk utbildning (GLM01) (pdf 198 kB)
M
Masterprogram i didaktik (GSL01) (pdf 187 kB)
Magisterprogrammet i företagsekonomi (AGM05) (pdf 191 kB)
Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv (AGM03) (pdf 210 kB)

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv (AGM04) (pdf 217 kB)

Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp (ZCG20) (pdf 181 kB)
Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp - engelsk version (ZCG20) (pdf 197 kB)

Masterprogrammet i hållbara energisystem (AMM0) (pdf 212 kB)

Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning arbetslivsvetenskap (AMM07) (pdf 253 kB)
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning socialt arbete (AMM08) (pdf 255 kB)
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (AMM09) (pdf 256 kB)
Masterprogram i intelligenta inbyggda system (GST01) (pdf 216 kB)
Masterprogram i intelligenta inbyggda system - engelsk översättning (GST01) (pdf 216 kB)
Masterprogram i produkt- och processutveckling, produktion och logistik (ZKS21) (pdf 185 kB)
Masterprogram i produkt- och processutveckling, produktion och logistik - engelsk (ZKS21) (pdf 180 kB)
Masterprogram i programvaruteknik 120 hp (ZCS24) (pdf 193 kB)
Masterprogram i programvaruteknik 120 hp - engelsk översättning (ZCS24) (pdf 204 kB)
Masterprogram i teknisk matematik (AMM04) (pdf 209 kB)
Master´s programme in Engineering Mathematics (Masterprogram i teknisk matematik, AMM04) English version (pdf 216 kB)
S
Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård (ZOJ22) (pdf 264 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning, distriktssköterska (ZOJ21) (pdf 272 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård (ZOJ23) (pdf 259 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård (ZOJ24) (pdf 261 kB)
Speciallärarprogrammet (AUM01) (pdf 197 kB)
Specialpedagogprogrammet (AVM01) (pdf 187 kB)