Avancerad nivå 2013/2014

Programschemat är ett komplement till utbildningsplanen som ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår. För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan (länk till höger).

B
  Barnmorskeprogrammet, 90 hp (pdf 191 kB)
I
International marketing (ZEG23) (pdf 162 kB)
International Marketing (ZWG23) - engelsk översättning (pdf 166 kB)
K
KPU, kompletterande pedagogisk utbildning (pdf 201 kB)
M
Masterprogram i didaktik (pdf 175 kB)
Masterprogram i Financial Engineering (pdf 188 kB)
Magister i företagsekonomi (ZEG20) (pdf 172 kB)
Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv (AGM03) (pdf 179 kB)
Masterprogram i produkt- och processutveckling, produktion och logistik (pdf 106 kB)
Masterprogram i produkt- och processutveckling, produktion och logistik - engelsk översättning (pdf 107 kB)
Masterprogram i intelligenta inbyggda system (pdf 196 kB)
Masterprogram i intelligenta inbyggda system - engelsk översättning (pdf 248 kB)
Masterprogram i hållbara energisystem (AMM02) (pdf 180 kB)
Masterprogram i hållbara energisystem (AMM02) - engelsk översättning (pdf 188 kB)
Masterprogram i programvaruteknik, 60 hp (pdf 193 kB)
Masterprogram i programvaruteknik, 60 hp - engelsk översättning (pdf 193 kB)
Masterprogram i programvaruteknik, 120 hp (pdf 204 kB)
Masterprogram i programvaruteknik, 120 hp - engelsk översättning (pdf 211 kB)
Teknisk_Matematik_programschema_13-14.pdf (pdf 273 kB)
S
Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård, 60 hp (ZOJ22) (pdf 186 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning, distriktssköterska, 75 hp (ZOJ21) (pdf 197 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård, 60 hp (ZOJ23) (pdf 166 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård, 60 hp (ZOJ24) (pdf 275 kB)
Speciallärarprogrammet  (pdf 195 kB)
Specialpedagogprogrammet (pdf 177 kB)