Avancerad nivå - 2012/2013

Programschemat är ett komplement till utbildningsplanen som ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår. För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan (länk till höger).

B
Barnmorskeprogrammet, 90 hp (ZOJ20) (pdf 199 kB)
D
Masterprogram i didaktik, 120 hp (GSL01) (pdf 80 kB)
E
Magisterprogram i energioptimering för byggnader, 60 hp (ZWG21), Västerås (pdf 180 kB)
F
Masterprogram i Financial Engineering, 120 hp (ZMS20) (pdf 94 kB)
Magister i företagsekonomi, 60 hp (ZEG20), Västerås (pdf 134 kB)
H
Masterprogram i hållbara energisystem, 120 hp (AMM02), Västerås (pdf 161 kB)
Magisterprogram i hälsa och vård, med inriktning folkhälsovetenskap, 60 hp (AGM01) (pdf 176 kB)
Magisterprogram i hälsa och vård, i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 60 hp (AGM01) (pdf 176 kB)
I
International marketing, 60 hp (ZEG23) (pdf 153 kB)
Masterprogram i innovation och design, 120 hp (GST02) (pdf 78 kB)
Masterprogram i Intelligenta Inbyggda System, 120 hp (GST01) (pdf 133 kB)
L
Magister i ledarskap och arbetsliv, 60 hp (AGM03), Västerås) (pdf 139 kB)
Magister i ledarskap, 60 hp (ZSG20), Västerås (pdf 155 kB)
P
Produkt- och processutveckling - masterprogram, 120 hp (ZKS21) (pdf 113 kB)
Magisterprogram i programvaruutveckling, 60 hp (ZCG20) (pdf 102 kB)
Masterprogram Programvaruutveckling, 120hp (ZCS24) (pdf 131 kB)
S
Magisterprogram i specialpedagogik, 60 hp (GGS01) (pdf 103 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård, 60 hp (ZOJ22) (pdf 191 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning, distriktssköterska, 75 hp (ZOJ21) (pdf 197 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård, 60 hp (ZOJ23) (pdf 187 kB)
Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård, 60 hp (ZOJ24) (pdf 205 kB)
Speciallärarprogrammet, 90 hp (AUM01) (pdf 114 kB)
Specialpedagogprogrammet, 90 hp (AVM01) (pdf 103 kB)
T
Masterprogram i teknisk matematik, 120 hp (AMM04) (pdf 123 kB)
V
Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 hp (ZWS20), Västerås (pdf 145 kB)
Ä
Ämneslärare - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (GLM01) (pdf 161 kB)