Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Som anestesisjuksköterska skapar du tillit, förtroende och trygghet för patienten i operationsmiljö. Utbildningen förbereder dig för arbete i en omväxlande och högteknologisk miljö med många praktiska moment.

Utbildningen

Anestesisjuksköterskans kompetens grundas på kunskap inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Genom att kombinera båda dessa vetenskaper blir du rustad för att självständigt ansvara för, planera och genomföra omvårdnad och anestesi av patienten under den perioperativa perioden. Inom utbildningen läser du också katastrofmedicin och traumavård. I programmet ingår 15 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  Efterfrågan på anestesisjuksköterskor är stor och du anställs huvudsakligen på en operationsavdelning, men kan också arbeta inom ambulans-, intensiv- och akutsjukvård.