Analytical Finance, 180 hp

Kandidatprogrammet i Analytical Finance förbereder dig för en spännande karriär inom den internationella finansvärlden. Här får du solida kunskaper i matematik, för kvantitativa analyser på finansmarknader och hantering av finansiella portföljer.

Utbildningen

Utbildningen ger dig en solid grund inom matematik/tillämpad matematik och nationalekonomi, samt kunskaper inom företagsekonomi. Programmets fokus är att lära dig avancerade matematiska verktyg, för att kunna lösa verkliga finansiella problem, så som att genomföra kvantitativa analyser av finansmarknader. För att på bästa sätt förbereda dig för ett arbete inom finansbranschen används avancerade finansiella programvaror och programmeringsspråk i undervisningen. 

Under utbildningen kommer du att undervisas både av lärare yrkesverksamma inom finansbranschen och av lärare från akademin. 

Analytical Finance är internationellt orienterat och programmet ges helt på engelska. Det lockar såväl internationella som svenska studenter.

Inriktningar

Under det första och andra året läser du kurser inom matematik/tillämpad matematik, nationalekonomi och företagsekonomi, tillsammans med valbara kurser. Under tredje året väljer du inriktning, antingen mot matematik/tillämpad matematik med specialisering inom finansiell matematik, eller mot nationalekonomi.

Framtid och jobb

Inom den moderna finansbranschen är efterfrågan på matematiker, med kunskaper inom finans och nationalekonomi, stor. Programmet Analytical Finance är noga anpassat för att möta denna efterfrågan.   

Med en examen från programmet, kommer du att ha konkurrenskraftiga kvalifikationer för en attraktiv tjänst, inom bank, investerings- eller försäkringsbranschen, på statlig myndighet som Finansinpektionen, eller ett finansiellt institut. Studenter som gått programmet arbetar idag som exempelvis finansiella analytiker, riskanalytiker, ekonomiska ingenjörer, företagsanalytiker, fastighetsanalytiker och återförsäkringschefer. 

Med en kandidatexamen i matematik/tillämpad matematik med inriktning finansiell matematik kan du även få en tjänst på företag som arbetar med informationsteknik eller andra teknikområden. Du har också möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom att läsa det tvååriga masterprogrammet i Financial Engineering, eller det tvååriga masterprogrammet i teknisk matematik. Båda ges vid MDH.