Analytical Finance, 180 hp

Kandidatprogrammet i Analytical Finance förbereder dig för en spännande karriär inom den internationella finansvärlden. Här får du solida kunskaper i matematik, för att exempelvis kunna genomföra kvantitativa analyser på finansmarknader och hantering av finansiella portföljer.

Utbildningen

Programmet ger dig avancerade matematiska verktyg för att lösa verkliga finansiella problem. För att på bästa sätt förbereda dig för ett arbete inom finanssektorn används avancerade finansiella programvaror och programmeringsspråk i undervisningen. Genom en kombination av matematik, finans och beräkningsmetoder får du goda förutsättningar för en framgångsrik karriär inom finansbranschen. 
Under det första och andra året läser du kurser inom matematik/tillämpad matematik, nationalekonomi och företagsekonomi, tillsammans med valbara kurser. Det tredje året väljer du inriktning, antingen mot matematik/tillämpad matematik med specialisering inom finansiell matematik eller mot nationalekonomi. 
Under utbildningen kommer du att undervisas av lärare som är yrkesverksamma i finanssektorn tillsammans med lärare som forskar på högskolan. Det gör att du får ta del av den senaste forskningen inom området samtidigt som du får en nära kontakt med näringslivet.  
Analytical Finance är internationellt orienterat och programmet ges på engelska. Det lockar såväl internationella som svenska studenter.

Framtid och jobb

Efterfrågan på matematiker med kunskaper inom finans och nationalekonomi är stor. Efter utbildningen kommer du att vara konkurrenskraftig för en attraktiv tjänst inom bank, investerings- eller försäkringsbranschen, på statlig myndighet som Finansinpektionen, eller ett finansiellt institut.  
Studenter som har gått programmet arbetar idag som finansiella analytiker, riskanalytiker, ekonomiska ingenjörer, företagsanalytiker, fastighetsanalytiker och återförsäkringschefer.  
Med en kandidatexamen i matematik/tillämpad matematik med inriktning finansiell matematik kan du även få en tjänst på företag som arbetar med informationsteknik eller andra teknikområden.  
Efter utbildningen kan du välja att fördjupa dina kunskaper genom att läsa det tvååriga masterprogrammet i Financial Engineering, eller det tvååriga masterprogrammet i teknisk matematik vid MDH.