Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp

Som ämneslärare formar du framtiden och är en förebild för ungdomar. Du undervisar i ett eller flera ämnen som du tycker är intressanta, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du djupa ämneskunskaper och både teoretiska och praktiska verktyg med 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning på en grund- eller gymnasieskola i regionen.

Utbildningen

MDH har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och väl utvecklat samarbete med skolor i regionen där du handleds av erfarna och skickliga lärare i de ämnen som du valt, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen. Vid MDH tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. 

Att arbeta som ämneslärare innebär att du kan möta elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du kommer att vägleda och stötta eleverna, få dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor. Under utbildningen får du kunskaper inom områden som är viktiga och centrala i din kommande yrkesroll som lärare. Du läser till exempel om lärande och utveckling, sociala relationer, ledarskap, bedömning och betygsättning och om skolans organisation och styrdokument, demokrati och värdegrund samt lärarens samhällsuppdrag. 

För att kunna leda ämnesundervisning i såväl årskurs 7–9 som på gymnasiet behöver du djupa ämneskunskaper samtidigt som du studerar ämnesdidaktik, som handlar om hur du undervisar i dina ämnen. Utbildningen till ämneslärare utgörs till största delen av ämnesstudier, där du fördjupar dig i två av gymnasieskolans undervisningsämnen utifrån förutbestämda ämneskombinationer: engelska, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. För att ge dig bästa möjliga förutsättningar att utvecklas arbetar du med uppgifter inom utbildningsvetenskap samtidigt som du läser dina undervisningsämnen. Det gör att du lär dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning redan under studietiden.  

En viktig del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken och utvecklas i lärarrollen under ledning av erfarna och utbildade lärare. Du tillbringar sammanlagt 20 veckor på en övningsskola som som MDH har avtal med, där du får möta elever både på högstadiet och på gymnasiet. I regionen medverkar kommunerna Eskilstuna, Västerås och Köping i verksamheten, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa kommuner när du genomför din VFU. 

Ämneslärarprogrammets kurser läses på campus i såväl Eskilstuna som Västerås. 

Framtid och jobb

Ämneslärare är ett bristyrke inom flera ämnen, och du blir eftertraktad på arbetsmarknaden. Din examen gör dig behörig att arbeta antingen i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. För dig som vill finns möjlighet att läsa vidare senare i livet, exempelvis till specialpedagog eller speciallärare. Tjänster som lektor och förstelärare gör det möjligt att göra karriär som lärare. Efter din examen finns det även möjlighet att söka till forskarutbildning inom didaktik.