Text

Plugga vårterminen 2022

Varför vänta? Redan i vår har du möjlighet att börja studera till lärare, beteendevetare, fysioterapeut, sjuksköterska eller socionom. Nedan ser du program som är öppna för anmälan till vårterminen 2022.

Sjuksköterska

Förskollärarprogrammet distans

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete med fokus på barns lärande och utveckling i förskolan. Utbildningen kombinerar teori med praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen. Programmet ges på distans med några obligatoriska träffar varje termin.

Läs mer

Förskollärarprogrammet Eskilstuna

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete med fokus på barns lärande och utveckling i förskolan. Utbildningen kombinerar teori med praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Läs mer

Förskollärarprogrammet Västerås

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete med fokus på barns lärande och utveckling i förskolan. Utbildningen kombinerar teori med praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Läs mer

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, Eskilstuna

Som grundlärare är du med på barnens första steg in i skolans värld. Du väcker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Efter examen har du behörighet att arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning

En kort distansutbildning för dig som har högskolepoäng i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare kan du genomföra din VFU på din skola.

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet

Programmet är för dig som är intresserad av människor, organisationer och hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Du utvecklar kunskaper om mänskligt beteende och mänskliga relationer vilket ger dig många karriärmöjligheter. Bland annat kan du arbeta inom rekrytering, som utredare, i olika personalfunktioner eller med organisationsutveckling.

Läs mer

Socionomprogrammet

Som socionom möter du människor i utsatta och problematiska livssituationer och hjälper dem åstadkomma förändring. Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kan arbeta med socialt och kurativt arbete, med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem.

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Som fysioterapeut träffar du människor med olika typer av besvär som begränsar individens rörelseförmåga. På utbildningen får du kunskap att förebygga, behandla och utvärdera dessa besvär och kompetens att hjälpa människor till en aktiv och hälsosam livsstil.

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, Eskilstuna

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, Västerås

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Läs mer

Vårens kurser

Läs en kurs i vår! Perfekt för dig som är nyfiken på ett ämne eller vill specialisera dig inom ett område.

Sök kurser

Se alla vår utbildningar

Här hittar du mer information om övriga kurser och program.

Utbildning

Om MDH

MDH är Sveriges största högskola med närmare 20 000 studenter och har campus i Eskilstuna och Västerås.

MDH
Till toppen