Lärarutbildning

Som lärare inspirerar du barn och ungdomar att lära, vidga sina vyer och förstå sin omvärld. Vi ger dig verktygen som rustar dig för ett av världens viktigaste och roligaste yrken.

 

 

Proffsboxaren Klara Svensson, artisten Adam Tensta och gamern Melika Zakariae har alla egenskaper som är viktiga för att bli en bra lärare. De har en förmåga att inspirera och ge andra nya perspektiv, får människor att samarbeta, peppar och lyssnar. Har du också egenskaper för att vara lärare? #jagärlärare
 

Vid Mälardalens högskola har vi lärarutbildningar som leder till arbete från förskola till gymnasiet. Dessutom har vi påbyggnadsutbildningar inom specialpedagogik och didaktik

Lärarutbildningar på grundnivå

Förskollärarprogrammet, 210 hp Eskilstuna

Förskollärarprogrammet, 210 hp Västerås

Förskollärarprogrammet, 210 hp distans

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskola 1-3, 240 hp. Eskilstuna

 

Grundlärarprogrammet, inriktning grundskola 4-6, 240 hp

Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskola, 300-330 hp

MDH:s lärarprogram på avancerad nivå

Masterprogrammet i didaktik, 120 hp

Speciallärarprogrammet, matematik, svenska, utvecklingsstörning, 90 hp

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 hp

Ämneslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp