Lärarutbildningar

Som lärare inspirerar du barn och ungdomar att lära, vidga sina vyer och förstå sin omvärld. Vi ger dig verktygen som rustar dig för ett av världens viktigaste och roligaste yrken. Hos oss kan du bli förskollärare, grundlärare, ämneslärare och specialpedagog.

Lektionssal

Alla våra program inom lärarutbildning

Förskollärarprogrammet, 210 hp, Eskilstuna

2018-11-27Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Utbildningen ger dig praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Förskollärarprogrammet, 210 hp, Västerås

2018-11-27Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete, där du spelar en viktig roll i barns lärande och utveckling. Du får med dig kunskaper inom förskolepedagogik, språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Utbildningen ger dig också praktisk erfarenhet, genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp, Västerås

2018-11-07Som grundskollärare får du vara med och rusta de barn som tar sina första steg in i skolans värld, väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Efter examen har du behörighet att vara lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6, 240 hp

2018-11-27Att arbeta som lärare betyder en chans att göra skillnad. Som lärare med inriktning mot årskurs 4–6 inspirerar du eleverna och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Programmet är inriktat mot naturorienterande ämnen och teknik. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet.

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp

2018-11-27Som ämneslärare är du en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid. Du undervisar i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll.

 

Malén Bergner

"Utbildningen har hela tiden varit nära knuten till verkligheten."

 


 

Läs hela intervjun med Malén Bergner, lärare