Jag ska utveckla framtidens energisystem.

Vad gör din utbildning så spännande?

Att jag får en bred teknisk kunskap inom olika energisystem. Jag lär mig förstå hur komponenterna och principerna fungerar och får även kunskap om den ekonomiska biten. Det bästa är att jag får en helhetsbild över fysiken och hur ett tekniskt system fungerar.

 

Vad är den största lärdomen hittills?

Just nu är jag i mitten av utbildningen så vi har inte hunnit knyta ihop säcken än. Men fysik, termodynamik, värmeöverföring, och den tekniska biten har jag lärt mig mycket om. Jag blev så nyfiken på fysik när jag läste tekniskt basår på MDH och därför blev jag intresserad av att läsa just detta program.

 

Vad vill du ge för tips till andra som vill läsa något inom teknik och innovation?

Känn efter – vad är du nyfiken på? Vad intresserar dig? Hur vill du jobba? Vilka egenskaper har du? Nyfikenhet bland annat, är min viktigaste drivkraft. Den håller mig motiverad, även när det känns tungt!

 

Vem är din förebild?

Jag har tre stycken förebilder, Steve Jobs, Johan Söderström, (VD för ABB Sverige), Elon Musk (bl.a. grundare för Tesla). De är alla nytänkande, innovativa och revolutionerande inom sina områden!

 

Vad gör du om 5 år?

Då jobbar jag som projektledare på ABB, inom HVDC eller inom teknisk försäljning för ABB Robotics.

 

Våra utbildningar inom teknik och innovation

Alla våra utbildningsprogram