Jag ska ta AI till nästa nivå

Berätta vad som gör din utbildning så spännande!

Att vi får prova så många olika saker. Vi får lära oss allt från programmering och elektronik till mekanik. Robotik är verkligen ett multidisciplinärt ämne.

Robotik kändes självklart för mig, jag har alltid varit fascinerad av att kunna röra mig mot ett samhälle där allting är automatiserat och mycket sköts av robotar eller att det åtminstone är mycket samspel mellan människa och robot.

 

Vad är den största lärdomen hittills?

Att inte skjuta upp saker och börja tidigt, många uppgifter behöver man lägga ner tid på. Det är också viktigt att lägga manken till, högskolan är inte som gymnasiet, man behöver fokusera på studierna! Jag har lärt mig att samla information och planera mina studier så man kan få ut det man vill av utbildningen.

 

Vad vill du ge för tips till andra som vill läsa något inom teknik och innovation?

Var nyfiken! Var inte rädd för att fråga och bli inte avskräckt för att något låter svårt utan be om hjälp och kolla upp det du är osäker på! Sök extra kunskap!

 

Vem är din förebild?

Min morfar, han var alltid nyfiken och ville lära sig nya saker även när han blev äldre och gick i pension. Han stannade aldrig utan fortsatte att lära sig hela livet, därifrån har jag fått mitt driv. Han var väldigt kunnig men samtidigt väldigt ödmjuk.

 

Vad gör du om 5 år?

Jag jobbar på ett företag som nischar sig inom Artificiell Intelligens, antingen i Sverige eller utomlands.

 

Våra utbildningar inom teknik och innovation

Alla våra utbildningsprogram