Text

Med vår nya och unika kandidatexamen i tillämpad AI kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden och en nyckelperson för företag som utvecklar AI-baserade system.

MDH startar en unik utbildning för dig som vill jobba med AI

MDH startar en unik utbildning för dig som vill jobba med AI

Med vårt nya och unika program i tillämpad AI kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden och en nyckelperson för företag som utvecklar AI-baserade system.

Din framtida yrkesroll kan exempelvis vara ”data scientist”, systemutvecklare eller arkitekt inom AI-baserade system, så som databaser, molntjänster, och Big Data.

Du kan också läsa vidare på masternivå inom intelligenta inbyggda system eller programvaruteknik, som hör till två av de forskningsområden där MDH:s forskning är i världsklass.

Programmet är en treårig utbildning inom datavetenskap med fokus på tillämpningar av AI och datasäkerhet. Du lär dig metoder och tekniker för att kunna konstruera morgondagens system, tjänster och applikationer med AI.

De teoretiska delarna varvas med tillämpningar, där du testar dina färdigheter i projektarbeten och laborationer. Examensarbetet genomförs i samarbete med företag, verksamheter inom offentlig sektor eller forskare på högskolan.

Under utbildningen har du tillgång till digitala plattformar från exempelvis Amazon, Google och Microsoft. Du har också möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands.

Program

Kandidatprogram i tillämpad AI

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna

Andra program som kan passa dig

Program

Datavetenskapliga programmet

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Civilingenjörsprogrammet i robotik

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
 • Datum 2020-02-27
 • Artikeltyp Aktuellt

Hur kan man träna en chatbot?

En chatbot kan du möta som en liten figur i ett chattfönster. Boten jobbar dygnet runt, året runt. För att den alltid ska kunna jobba och ge svar på dina frågor, måste den tränas. Det gör man med artificiell intelligence (AI) och maskinlärning, men hur då?

om Hur kan man träna en chatbot?

Exempel på kurser

Kurs
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod DVA340
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod CDT406

Behovet av fördjupade kunskaper om AI är stort på arbetsmarknaden. Regeringen har beslutat att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med AI för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft.

Med detta som bakgrund storsatsar nu MDH på AI-området genom att starta ett unikt kandidatprogram för tillämpad AI, införa AI i flera program och kurser, anställa fyra nya professorer och genomföra fler forskningsprojekt.

 • Datum 2020-03-24
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH – en viktig spelare i Sveriges och EU:s utveckling av framtidens AI-lösningar

MDH storsatsar inom AI-området genom att starta ett unikt kandidatprogram för tillämpad AI, införa AI i flera program och kurser, anställa fyra professorer och genomföra flera forskningsprojekt.

om MDH – en viktig spelare i Sveriges och EU:s utveckling av framtidens AI-lösningar

Lärare som är forskare i världsklass inom AI och intelligenta system

Moris Behnam, Markus Bohlin och Francesco Flammini

Markus Bohlin är en av flera professorer som både forskar och undervisar på AI-programmet.

Hos MDH genomför vi grundläggande och tillämpad forskning inom AI och ML för intelligenta system för både industriella, medicinska och affärsapplikationer.

Forskningen fokuserar på metoder och tekniker som möjliggör inlärning, resonemang, återanvändning av erfarenheter och erfarenhetsdelning.

Vi arbetar med såväl autonoma AI-applikationer som beslutssupportsystem.

 

Här följer några exempel på forskningsprojekt:

 • Datum 2020-01-14
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen

Shahina Begum, professor i AI och projektledare för projektet “Machine Learning for the prevention of occupational accidents in the construction industry”.

om MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen
 • Datum 2019-11-05
 • Artikeltyp Aktuellt

Kostnadsfri AI-utbildning ska förbättra produktionen inom svensk processindustri

AIClass är namnet på en ny, webbaserad utbildning som tagits fram av forskare vid MDH i samverkan med företag inom processindustrin och RISE Sics. Syftet med utbildningen är att sprida kunskap om Big data, AI och ML som sedan kan användas för att förbättra produktionen inom processindustrin.

om Kostnadsfri AI-utbildning ska förbättra produktionen inom svensk processindustri
 • Datum 2019-09-27
 • Artikeltyp Aktuellt

​Tester i Västerås för att göra AI-fordon ännu smartare

Den mänskliga faktorn ligger bakom 90 procent av alla trafikolyckor. Men om fordon kan lära sig identifiera riskbeteenden hos fotgängare, cyklister och förare så kan en stor del av olyckorna förebyggas. Det tror forskare projektet SimuSafe. Nu ska forskarna göra tester i en simulator i Västerås och om några veckor kommer de annonsera efter testpersoner.

om ​Tester i Västerås för att göra AI-fordon ännu smartare
 • Datum 2019-02-15
 • Artikeltyp Porträtt

Sahars hjärta slår för industrin

– Min vision är att utveckla optimeringen med hjälp av AI-tekniker så att den kan tillämpas vid flera mjukvarutester och effektivisera den svenska industrin.

om Sahars hjärta slår för industrin
 • Datum 2019-03-20
 • Artikeltyp Aktuellt

Forskare från MDH på IVA:s 100-lista

Peter Funk, professor i AI/datavetenskap, och Jakob Axelsson, professor i datavetenskap, finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) 100-lista.

om Forskare från MDH på IVA:s 100-lista
 • Datum 2018-11-22
 • Artikeltyp Porträtt

AI kan ge hälsosammare liv och säkrare trafik

Mobyen Uddin Ahmed forskar om hur AI och ML kan användas för att upptäcka och förebygga hälsoproblem inom sjukvården och säkerhetsrisker i trafiken.

om AI kan ge hälsosammare liv och säkrare trafik
 • Datum 2018-07-05
 • Artikeltyp Aktuellt

HERO ska förbättra kvalitet och effektivitet inom fordonsindustrin

I forskningsprojektet HERO - Heterogeneous Systems: software-hardware integration, ska forskare vid MDH göra det lättare att programmera heterogena datorsystem.

om HERO ska förbättra kvalitet och effektivitet inom fordonsindustrin
 • Datum 2018-04-27
 • Artikeltyp Porträtt

Gästprofessor Edward A. Lee

– Inbyggda system är ett ungt forskningsområde, men forskarna på MDH hör till de mest framstående i världen.

om Gästprofessor Edward A. Lee

SimuSafe: Simulator of Behavioural Aspects for Safer Transport

Projektansvarig: Mobyen Uddin Ahmed


Forskningsområde: Artificiell intelligens och intelligenta system


Huvudfinansiering: H2020, Vinnova


The purpose of the SIMUSAFE is to improve road safety by understanding the individual and collective behaviour of road users involved (drivers, two wheelers, pedestrians), their interaction between themselves and safety-related systems and services e.g. assess risk perception and decision making.

SIMMILAR: Systems-of-Systems for Intelligent Manufacturing Maintenance using Industry 4.0, Lean, AI Reasoning

Projektansvarig: Jakob Axelsson


Forskningsområde: Artificiell intelligens och intelligenta system Industriell programvaruteknik Produkt- och produktionsutvecklingIndustrial production is meeting new challenges in the global and digitalized economy where consumers are expecting almost instant delivery and where consumption patterns change rapidly based on quickly evolving trends.

Artificiell Intelligens för att förvandla kvalitetsregister till individanpassat beslutstöd i vården, 2017-01555

Projektansvarig: Peter Funk


Forskningsområde: Artificiell intelligens och intelligenta system


Huvudfinansiering: Vinnova


An AI based decision support system will take the current patients specific circumstances into account and apply AI methods such as `knowledge discovery´ and Case-Based Reasoning to identify relations in the registry seen from the individual perspective.

Till toppen