Med din motivation och empati för att förstå, stötta och stärka kan du göra skillnad för människor. Hos oss kan du studera till beteendevetare, sjuksköterska, fysioterapeut, folkhälsovetare och socionom. Vill du gå ännu längre finns en mängd olika program på avancerad nivå, bland annat barnmorskeutbildning.


Teknik

På MDH finns program inom bygg, data och nätverk, energi, innovation, produktion och produktdesign, matematik, robotik och inbyggda system. Högskolan samarbetar med några av världens främsta teknikföretag för att ge dig som student möjlighet till skarpa projektarbeten, praktikplatser, traineetjänster och nätverksskapande redan under studietiden. Vägen till ditt drömjobb börjar här.

barn äter frukt

Alla teknikprogram - grundnivå

Program

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Civilingenjörsprogrammet i robotik

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Datavetenskapliga programmet

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Datornätverk och datakommunikation

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Elektroteknik (GHV01)

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Värmeteknik (GHV01)

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Innovationsprogrammet

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Kandidatprogram i teknisk matematik

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Kandidatprogram i tillämpad AI

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Tekniskt basår

 • Högskolepoäng 60 HP
 • Omfattning 1 år (heltid)
 • Nivå Förberedande nivå
 • Plats Västerås
format_quote

– Utbildningen påminner om hur jobbet ser ut i verkligheten där man får hitta lösningar på problem som man inte ens visste fanns dagen innan

Jonas Nilsson

Systemingenjör

Läs mer

Alla teknikprogram - avancerad nivå

Program

Magisterprogram i programvaruteknik

 • Högskolepoäng 60 HP
 • Omfattning 1 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Masterprogram i hållbara energisystem

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Masterprogram i innovation och design

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Masterprogram i intelligenta inbyggda system

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Masterprogram i programvaruteknik

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Masterprogram i teknisk matematik

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås