Text

Cello


Ola Karlsson

Ola har studerat för professor Erling Blöndal-Bengtsson på Edsberg, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt studier för Gregor Piatigorsky vid University of Southern California.

Ola spelar sedan 1976 i Radiosymfonikerna där han blev solocellist i orkestern 1985. Ola har gett många konserter med kammarmusik, radio- och tv-framträdanden, och har även fått Svenska Grammofonpriset två gånger.