Text

Orgel


Johan Hammarström

Johan Hammarströms studier vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm påbörjades 1997 på kyrkomusikerprogrammet, varifrån han utexaminerades 2002. Bland lärarna kan nämnas professor Torvald Torén och Erik Boström i solistiskt orgelspel, professorerna Stefan Parkman och Anders Eby i kördirigering samt Per Andersberg i orkesterdirigering. Efter kyrkomusikerutbildningen antogs han till solistklassen i orgel, där han studerat för Erik Boström.

Johan Hammarström har deltagit i flertal masterclasses i orgel för Hans Fagius, Olivier Latry, Susanne Landale och David Sanger samt kördirigering för Stephen Cleobury, Michael Gläser och Denis Rouger.

Sedan hösten 2003 arbetar Johan Hammarström som kyrkomusiker i Västerås domkyrka och är sedan juni 2014 domkyrkoorganist. Där ansvarar han för den omfattande orgelverksamheten samt Västerås domkyrkas motettkör. Som dirigent har han framfört ett flertal av de större sakrala oratorieverken med kör och orkester såväl som a capellarepertoar. I domkyrkans orgelserie har han framfört Dietrich Buxtehudes, Felix Mendelssohns, Robert Schumanns och César Francks samtliga orgelverk.

Hösten 2006 mottog han Gotthard Arnér-stipendiet för orgelkonstens främjande.

Vid sidan av församlingsarbetet bedriver han en aktiv verksamhet som organist, ackompanjatör och dirigent. I maj 2004 dirigerade han uruppförandet av Carl Unander-Scharins kyrkopera Apostlagärning (ett beställningsverk av S:t Johannes församling, Stockholm). Under 2006-2008 dirigerade han Svenska kyrkans nationella ungdomskör, med vilka han uruppförde Thomas Jennefelts Av någon sedd. Mellan åren 2009-2012 undervisade han även i kördirigering vid Musikhögskolan i Örebro.