Text

Musikteori


Björn Linnman

Björn är utbildad organist och har kantorsexamen. Han har skrivit musik för ett 50-tal produktioner för teater, radio, film och tv, bland annat julkalendern Ture Sventon. På senare tid jobbar han mest med beställningsverk.

Studenter om Björn

”Björn Linnmans teoriundervisning är pedagogisk, strukturerad och inspirerande. Undervisningen bedrivs i små grupper vilket gör att man känner sig sedd och man är aldrig rädd för att ställa en ”dum” fråga. Vi har gått igenom alla de vanliga elementen av musikteori och gehör men vi har även fått lärao oss att reducera en stor orkestersats till en liten kammarensemble, det var ett roligt och utmanade projekt. Björn får en att ta in sitt egna musicerande och sin egna repertoar i teoriundervisningen vilket gör en till en bättre musiker och gör teorilektionerna roliga och utvecklande.”

"Björn håller i en strukturerad och personlig teoriundervisning som leder till snabba framsteg inom ämnet."

”Teori-och gehörslektionerna med Björn har gjort att jag tycker att musikteori är roligt. Jag har alltid tyckt att det är svårt och tråkigt, men Björns sätt att undervisa gör att jag förstår och att jag tycker att det är kul. Det är ett stort plus att vi har lektionerna i små grupper, det gör att vi får mycket personlig uppmärksamhet och Björn är speciellt bra på att se till våra individuella behov. Björns kompetens och pedagogiska tillvägagångssätt gör att mina musikteorikunskaper har ökat, blivit mer stabila och att jag vill lära mig mer och tycker att det är kul att gå till lektionerna”

”Björn är bra på att anpassa gehörsövningarna till individen baserat på förkunskaper studenten har från tidigare utbildningar och från sitt instrument. Han har även stor förståelse för vad studenten kan och bör utveckla!”

”Med ett väldigt engagemang i sina studenter undervisar Björn oss med både envishet och förståelse. Han har ett stort hjärta och enormt sinne för humor, vilket underlättar när hjärnan krampar. Det är betydelsefullt för mig att ha en sådan passionerad teorilärare som Björn Linnman.”

"Björn sätter verkligen varje elev i fokus i sin undervisning. Hans undervisning är väldigt pedagogisk, strukturerad och bred, vilket har underlättat att se och finna samband mellan både musikteori, gehör och musikhistoria. Undervisningen har även gett större förståelse för det egna instrumentet samt hjälpt utvecklingen i det egna musicerandet. Undervisningen har resulterat i att det blivit lättare att implementera de teoretiska kunskaperna i det praktiska."

"Björn är en toppenbra lärare! Han kommer med bra och roliga övningar, och man känner verkligen att man utvecklas. Han är alltid så rolig på sitt sköna sätt."

"Teori- och gehörsundervisningen med Björn känns noggrann och gedigen. Man får mycket individuell uppmärksamhet i sin utveckling och utrymme att öva gehörsmoment så att ens gehör utvecklas stabilt. Vi får en ett brett utbud av musikteoretiska verktyg och arbetar dessutom mycket med orkestreringar och orkesterreduktioner i datorprogrammet Sibelius, vilket ger mycket inspiration för vårt framtida yrke. Undervisningen känns alltid rolig vilket ytterligare bidrar till att man engagerar sig i ämnet."

 

Kontakt

Universitetsadjunkt i kammarmusik

Björn Linnman

bjorn.linnman@mdh.se