Text

Utbildningarna syftar till att studenten ska fördjupa sina musikaliska och instrumentala/vokaltekniska kunskaper och färdigheter samt fördjupa och utveckla sitt konstnärliga uttryck mot ett alltmer personligt och självständigt förhållningssätt.

Huvudinstrument

Huvudinstrument

Utbildningarna syftar till att studenten ska fördjupa sina musikaliska och instrumentala/vokaltekniska kunskaper och färdigheter samt fördjupa och utveckla sitt konstnärliga uttryck mot ett alltmer personligt och självständigt förhållningssätt.

Kurser

Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI085
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI086
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI107
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI108
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI114
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI115

Antagningsprov

Antagningsprov för kammarmusikprogrammet, kammaropera och huvudinstrument, fortsättningskurs

 • 2021-02-08 – 2021-02-12
Antagningsprovet består av ett spelprov för instrumentalister och ett sångprov för sångare. Sökande kallas till ett provtillfälle där den sökande genomför ett individuellt prov på ca 15 minuter.

Röster från studenter

Alla utbildningar inom musik och opera

Till vår utbildningskatalog

Kontakt

Kursansvarig

Staffan Sandström

+4621101426

staffan.sandstrom@mdh.se