Text

För att uppnå hållbarhetsmålen behöver barn få kunskap och engageras i hållbarhetsmålen tidigt, redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér som forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan vid Mälardalens högskola (MDH), tipsar om fyra sätt för att få de minsta engagerade i hållbarhet.

Så får du de minsta att engagera sig i hållbarhet

För att uppnå hållbarhetsmålen behöver barn få kunskap och engageras i hållbarhetsmålen tidigt, redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér som forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan vid Mälardalens högskola (MDH), tipsar om fyra sätt för att få de minsta engagerade i hållbarhet.

Barn och förskollärare i skogen.
  1. Utgå från att barn har förmågan att som medborgare påverka att skapa en hållbar framtid.
  2. Prata med barnen om hållbarhet på ett sätt som utgår från deras erfarenhetsvärld och förståelser.
  3. Möt barnet i frågor som barnet har. Då fångar du barnet i något den är engagerad i.
  4. Använd bilder som pedagogiskt förstärker det du pratar om.

– Vi lever i en tid med mängder av globala svårigheter och utmaningar av ekologisk, social/kulturell och ekonomisk karaktär. Då är det avgörande att arbetet med hållbarhet sker på alla nivåer i samhället. Från den lokala förskolan till internationella policydokument och givetvis genom forskning på alla nivåer, säger Eva Ärlemalm-Hagsér.

Utgångspunkten är att barn är medborgare som kan påverka utvecklingen av en hållbar framtid.

– Vi behöver se och förstå att alla barn har rättigheter, kompetenser och förmågan att engagera sig och delta i arbetet för en hållbar nutid och framtid. Det är samtliga forskare inom forskningsområdet hållbarhetsutbildning i förskolan, även internationellt, helt överens om, säger Eva Ärlemalm-Hagsér.

Barnens perspektiv behöver vara ledande i arbetet

Hållbarhet är ett stort och abstrakt begrepp. Det innefattar tre delar: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, där inte alla delar har fått lika stort utrymme i förskolan.

– Ekonomisk och ekologisk hållbarhet har förskolan varit duktig att arbeta med, men få pratar om social hållbarhet, säger Eva Ärlemalm-Hagsér och tillägger;

– Ansvaret att driva arbetet för förändring ligger hos de vuxna, men barnens perspektiv, delaktighet och inflytande behöver styra arbetet och även knyta an till barnens erfarenhetsvärld och förståelser.


Professor Eva Ärlemalm-Hagsér inte bara forskar utan undervisar även på förskollärarprogrammet på MDH i hållbarhetutbildning i förskolan, från grunderna i vad hållbarhet är till att kritiskt granska olika aspekter av hållbarhet.


Vill du inspirera förskolebarn i hållbarhet och ge barn den bästa starten på sitt lärande? Då är våra förskollärarprogram något för dig.

 

Program som startar VT 2021

Sjuksköterska

Förskollärarprogrammet 210 hp

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Under utbildningen har du nära kontakt med en förskola i regionen.

Förskollärarprogram Eskilstuna

Läs mer

Förskollärarprogram distans Eskilstuna

Läs mer

Förskollärarprogram Västerås

Läs mer

Samtliga lärarutbildningar som startar VT21

Läs mer om våra lärarutbildningar som startar VT21
Till toppen