Text

Som lärare inspirerar du barn och ungdomar att lära, vidga sina vyer och förstå sin omvärld. Ta chansen att utbilda dig till ett av världens viktigaste jobb. På MDH kan du bland annat studera till förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller specialpedagog.

Lärarutbildningar

Lärarutbildningar

Som lärare inspirerar du barn och ungdomar att lära, vidga sina vyer och förstå sin omvärld. Ta chansen att utbilda dig till ett av världens viktigaste jobb. På MDH kan du bland annat studera till förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller specialpedagog.

Alla lärarprogram - grundnivå

Sjuksköterska

Förskollärarprogrammet 210 hp

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Under utbildningen har du nära kontakt med en förskola i regionen.

Förskollärarprogram Eskilstuna

Läs mer

Förskollärarprogram distans Västerås

Läs mer

Förskollärarprogram distans Eskilstuna

Läs mer

Förskollärarprogram Västerås

Läs mer
format_quote

En av de bästa sakerna med MDH är lärarna. Man märker att de är kompetenta och har stora erfarenheter av yrket. Dessutom är all undervisning forskningsbaserad, och det värderar jag högt.

Mikaela Wikholm

Student förskollärarprogrammet

Läs mer

Grundlärarprogram förskoleklass och grundskola 1-3 240 hp

Som grundskollärare får du vara med och rusta de barn som tar sina första steg in i skolans värld, väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Efter examen har du behörighet att arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

Program

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

  • Högskolepoäng 240 HP
  • Omfattning 4 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna
Program

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

  • Högskolepoäng 240 HP
  • Omfattning 4 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat

Tillsammans med tolv av regionens skolhuvudmän har MDH startat en arbetsintegrerad variant (AIU) av grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Det innebär att du från och med ditt andra studieår arbetar halvtid som grundlärare i grundskolan samtidigt som du studerar på halvtid.

Läs mer

Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6

Som grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 inspirerar du eleverna och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Programmet är inriktat mot naturorienterande ämnen och teknik. Att arbeta som lärare betyder en chans att göra skillnad.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Som ämneslärare undervisar du i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Bli en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid.

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - en annan väg till att bli ämneslärare

En kort distansutbildning för dig som har högskolepoäng i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare kan du genomföra din VFU på din skola.

Läs mer
format_quote

"Utbildningen gav mig möjligheten att göra det jag älskar"

Andrey Shupliakov

Tidigare student KPU

Läs mer

Alla lärarprogram - avancerad nivå

Masterprogram i didaktik

Master- och magisterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som arbetar inom förskola eller skola och är intresserad av lärandets, undervisningens och utbildningens villkor. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta med utvecklingsarbete i förskola och skola, och driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund.

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Som specialpedagog arbetar du med att undanröja hinder för elevers lärande och utveckla det pedagogiska arbetet, med målet att alla barn och elever ska få det stöd de behöver. Du får fördjupade kunskaper om sociala samspelsprocesser och kvalificerade samtal.

Läs mer

Speciallärarprogrammet

Som speciallärare är du med och skapar bästa tänkbara förutsättningar för att alla barn och unga ska nå sin fulla potential. Du får fördjupade kunskaper om olika förhållanden som kan leda till svårigheter i lärandet. Programmet har specialiseringarna: matematikutveckling, språk-, skriv-, och läsutveckling samt utvecklingsstörning.

Läs mer
format_quote

”Jag vill hitta lösningar där alla känner sig inkluderade”

Heidi Eriksson

Tidigare student specialpedagogprogrammet

Läs mer
Till toppen