Hälsa

Med din motivation och empati för att förstå, stötta och stärka kan du göra skillnad för människor. Hos oss kan du studera till beteendevetare, sjuksköterska, fysioterapeut och socionom. Vill du gå ännu längre finns en mängd olika program på avancerad nivå, bland annat till barnmorska.

Utbildningar inom hälsa

Alla våra program inom hälsa

Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Västerås

2018-09-19Du studerar människan som individ, i grupp och inom organisationer samt som samhällsmedborgare och får tillgång till en bred arbetsmarknad med flera möjliga yrkesval. Bland annat kan du arbeta som handläggare eller utredare, i olika personalfunktioner samt med stöd och rådgivning.

Folkhälsoprogrammet, 180 hp

2018-09-19Du får kunskap och kompetens för att skapa förutsättningar för människor att må bra. En folkhälsovetare kan arbeta med att påverka, planera och utveckla människors hälsa och livsstil inom kommun, landsting, privata företag och hjälporganisationer.

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

2018-11-27Du får kunskap om människans rörelsebeteende i relation till hälsa och ohälsa, utifrån såväl de fysiska förutsättningarna som att människan är en tänkande, kännande och social individ. Som fysioterapeut med en beteendemedicinsk inriktning är du väl förberedd inför att arbeta med dagens och morgondagens hälsoproblem i befolkningen.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Eskilstuna

2019-01-11På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Nyköping

2019-01-11På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Västerås

2019-01-11På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Socionomprogrammet, 210 hp

2018-09-19Du lär dig att utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Som socionom kan du arbeta med socialt och kurativt arbete inom socialtjänsten med barns och familjers situation, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem.

Boris Boychev

"Nästan alla i klassen hittade jobb redan några månader innan examen"Läs hela intervjun med Boris Boychev, sjuksköterska