Text

Är du intresserad av samhällsvetenskap, ekonomi eller marknadsföring? Samhällsutvecklingen berör oss alla. Med en utbildning inom ekonomi eller samhällsvetenskap har du möjlighet att påverka människors liv, i stort som smått, lokalt och globalt.


Ekonomi

Är du intresserad av samhällsvetenskap, ekonomi eller marknadsföring? Samhällsutvecklingen berör oss alla. Med en utbildning inom ekonomi eller samhällsvetenskap har du möjlighet att påverka människors liv, i stort som smått, lokalt och globalt.

Alla program inom ekonomi - grundnivå

Analytical Finance

Kandidatprogrammet i Analytical Finance förbereder dig för en spännande karriär inom den internationella finansvärlden. Här får du solida kunskaper i matematik, för att exempelvis kunna genomföra kvantitativa analyser på finansmarknader och hantering av finansiella portföljer.

Läs mer
Sjuksköterska

Ekonomprogrammet
180 hp

Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation.

Ekonomprogrammet, Eskilstuna

Läs mer

Ekonomprogrammet, Västerås

Läs mer

International Business Management

International Business Management är programmet för dig som vill ha en karriär inom den alltmer globala affärsvärlden och som vill läsa alla kurser på engelska tillsammans med studenter från hela världen. Utbildningen fokuserar på företagsekonomi med en fördjupning mot management. Du kan till exempel arbeta som chef, säljare eller starta ett eget företag på internationella marknader.

Läs mer

Internationella marknadsföringsprogrammet

På internationella marknadsföringsprogrammet studerar du hur företag gör affärer på internationella marknader. Som marknadsförare kan du exempelvis jobba med att göra marknadsundersökningar och marknadsanalyser. Du kan även jobba som inköpare eller med försäljning på svenska och internationella marknader.

Läs mer

Statsvetarprogrammet

Är ett hållbart samhälle möjligt och vilka idéer, aktörer och maktrelationer påverkar vår gemensamma framtid? Politik handlar om vilket samhälle vi vill ha, medan statsvetarens roll är att analysera utvecklingen och bidra till att hitta demokratiska lösningar grundade i vetenskap.

Läs mer

Alla program inom ekonomi - avancerad nivå

Masterprogram i Financial Engineering

Med en examen från masterprogrammet i Financial Engineering kommer du att vara efterfrågad för ledande befattningar inom den internationella finansvärlden.  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom matematik och ekonomi/finans. Du lär dig att göra avancerade kvantitativa analyser på finansiella marknader och att hantera finansiella portföljer.

Läs mer

Magisterprogrammet i företagsekonomi

Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper. Du väljer mellan inriktningarna management/organisation eller redovisning.

Läs mer

Magisterprogrammet i internationell marknadsföring

Vi lever i en globaliserad värld och som internationell marknadsförare kommer du att möta frågor som härrör från olika organisationer, länder och kunder. Denna utbildning kommer att ge dig ett försprång genom att du får utveckla din kompetens och kunskaper kring marknadsföring, strategi och kultur samt forskningsmetodik.

Läs mer
format_quote

"Att studera på MDH har öppnat väldigt många dörrar för mig"

Freddy Svensson

tidigare student på ekonomprogrammet

Läs mer