Anmälningsinformation

Anmälan 

Du anmäler dig via antagning.se . Där ska du också ladda upp dina meriter för att visa din behörighet; gymnasiebetyg, tidigare högskolestudier samt eventuellt CV och arbetsgivarintyg för att styrka reell kompetens i de fall det behövs. Om du redan har ett konto på antagning.se kan du enkelt logga in och se vilka meriter som redan finns registrerade.

Kurserna öppnar för anmälan den 15 mars och sista anmälningsdag är den 15 april. Efter sista anmälningsdag är det möjligt att söka till de kurser som är öppna för sen anmälan. Observera att det inte är säkert att alla kurser är öppna för sen anmälan.

Behörighetskrav

För att vara behörig till kurserna krävs det att du har tidigare högskolestudier. Behörighetskraven kan variera mellan kurserna. Du hittar behörighetskraven vid respektive kurs.

Om du inte har tidigare högskolestudier eller ha andra högskolestudier/och eller andra studier än vad som krävs för behörighet kan du ändå anses vara behörig genom så kallad reell kompetens (t.ex. yrkeserfarenhet)

Inga tidigare högskolestudier – reell kompetens? 

Om du helt/eller delvis saknar de högskolestudier som krävs, kan du ha andra kunskaper som kan motsvara det. Du kanske har andra studier eller har yrkeserfarenhet som gör att du har motsvarande kunskaper, så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade, faktiska kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har förvärvats. Det kan vara genom exempelvis:

  • Arbete - anställningar eller eget företagande.
  • Utbildning - inom det formella utbildningssystemet t.ex. gymnasieskola eller yrkeshögskola eller utanför det formella utbildningssystemet t.ex. internutbildning, personalutbildning, utbildning via branschorganisationer.
  • Andra erfarenheter – t.ex. ideellt arbete, föreningsverksamhet etc.
Om du tror att dina kunskaper motsvarar det som krävs för behörighet måste du styrka det genom betyg/intyg från eventuella studier, arbetsgivarintyg samt CV eller Kompetensbeskrivning som beskriver dina arbetsuppgifter/ansvarsområden så tydligt som möjligt i relation till kursens behörighetskrav. 

I samband med att du anmäler dig till kursen/kurserna laddar du upp de dokument du vill åberopa. Om vi behöver ytterligare information från dig för att bedöma din behörighet kommer vi att kontakta dig. Du kan följa din anmälan på antagning.se.

Anmälningsavgift 

Som svensk medborgare eller medborgare i EU, EES eller Schweiz behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgift. Du som inte är svensk medborgare, se anmälningsavgift.

Studieavgift

Som svensk medborgare behöver du inte betala studieavgift. Inte heller den som är medborgare i EU, EES eller Schweiz och läser på grundnivå och avancerad nivå behöver betala studieavgift. Den som är medborgare i länder utanför EU, EES eller Schweiz ska betala studieavgift. Studieavgiften måste betalas innan kursen startar.

Kurs på 2.5 hp  5 625 SEK
Kurs på 5.0 hp 11 250 SEK
Kurs på 6.0 hp 13 500 SEK
Kurs på 7.5 hp  16 875 SEK

Heltidsstudier motsvarar 60 högskolepoäng per läsår. En termins studier på heltid motsvarar 30 högskolepoäng, en veckas heltidsstudier är 1,5 högskolepoäng.
Du kan läsa mer på antagning.se för att läsa mer om vem som behöver betala anmälnings- och studieavgift.

Kontakta oss gärna på lifelonglearning@mdh.se  med eventuella frågor och funderingar.