FutureE

I projektet FutureE erbjuder vi nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

Nätbaserad undervisning är tillgängligt för många, ökar möjligheten till livslångt lärande och är ett bra komplement till traditionell utbildning. Med den här satsningen vill vi ligga i framkant. Kurserna öppnar möjligheter både för nationella- och internationella studenter och yrkesverksamma att ta del av kompetensen hos MDH:s starkaste forskningsmiljöer - Inbyggda system och Framtidens energi.  

Detta i kombination med den senaste digitala tekniken ger oss en möjlighet att stärka vår positionering på den internationella utbildningsarenan. De nätbaserade kurserna kommer vara modulbaserade och flexibla i tid och rum, vilket är attraktivt för studenter och yrkesverksamma som bor i länder i en annan tidszon. 

Samarbete

MDH har ett omfattande samarbete med näringslivet i form av ett stort antal forskningsprojekt. Kurserna har utvecklats tillsammans med ett stort antal av dessa företag, varav flera globala, som bidragit med expertkompetens och erfarenheter vilket borgar för näringslivsrelevansen av kursinnehållet. 

Kompetensutveckling

Under de senare åren har efterfrågan på yrkesverksammas kompetensutveckling ökat. Kurserna tillgodoser två sidor av näringslivets kompetensbehov;  dels ökad näringslivsrelevant kunskap hos unga studenter, dels företagens behov av kompetensutveckling för anställda.