Livslångt lärande

Den teknikutveckling, digitalisering och globalisering som sker idag ställer nya krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Ny kunskap krävs och studierna behöver vara flexibla för att passa in i livet. För att möta de nya behoven har MDH, i nära samverkan med näringslivet, tagit fram ett antal kurser som syftar till att du som yrkesverksam ska kunna kombinera studier och yrkesliv.

Vi erbjuder även uppdragsutbildningar som kan skräddarsys efter din verksamhets behov.

 

FutureE - webbaserade kurser på avancerad nivå

Framtidens energi & inbyggda system 

FutureE erbjuder nätbaserade kurser inom inbyggda system och framtidens energi. Kurserna ges på avancerad nivå och är flexibelt utformade så att de ska passa att kombinera med arbete. Passar även dig som studerar idag eller dig som inte är svensk medborgare. Alla kurser är nätbaserade, flexibla, kostnadsfria och ger högskolepoäng.

Produkt- och processutveckling

Premium , Professional Education for Manufacturing Innovation, erbjuder dig som yrkesverksam inom tillverkningsindustrin möjlighet att vässa din kompetens inom t.ex. LEAN, Industri 4.0 och hållbar produktion. Kurserna kan läsas även av dig som inte har akademiska studier sedan tidigare. Kurserna är kostnadsfria och ger högskolepoäng.

 

Förskola och skola

Fortbildning och uppdragsutbildning för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning.  Här finner du alla kurser vi ger på uppdrag av Skolverket samt information om insatser finansierade av Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL).

Prompt

Mjukvaruutveckling

Prompt , professionell masterutbildning i programvaruteknik, ger möjlighet för yrkesverksamma ingenjörer och mjukvaruutvecklare att läsa kurser på avancerad nivå inom områden som t.ex. AI, Big Data och Software Test. Alla kurser är nätbaserade, flexibla, kostnadsfria och ger högskolepoäng.

 

Elektronik

Prepare  är en förberedande utbildning för dig som är intresserad av att bli företagsdoktorand inom elektronikområdet, parallellt med ditt arbete.Prepare-programmet ger tillgång till alla kompetenser och framstående forskningsmiljöer vid MDH och möjliggör god kompetenshöjning för dig som student, såväl som utvecklingsmöjligheter för företaget du jobbar på. 

Hälsa, vård och välfärd

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom kost och hållbarlivsstil, psykologi, sociala avtalets juridik och medicin, som är väldigt efterfrågade . För offentlig sektor har vi även tagit fram flera modulkurser, som på sikt kan leda till magister eller master examen.