Text

Kursplan - Big data och molntjänster för industriella tillämpningar, 5 hp