Text

Kursplan - Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system, 7.5 hp