Text

Kursplan - Kvalitetssäkring - Regressionstestning och felprediktering, 2.5 hp