Text

Att möta personer med komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod VAE275
  • Huvudområde Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2022

Till toppen