Text

Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod VAE258
  • Huvudområde Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen