Text

Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod VAE246
  • Huvudområde Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen