Akuta bedömningar inom hälso- och sjukvård i hemmet

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: VAE234

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 45