Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

  • 15.0 hp
  • Grundnivå (G2E)
  • Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: VAE209

Vårterminen 2019, Eskilstuna, vecka 4 - 23