Text

Skrivande i ett medieperspektiv

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod SVA301
  • Huvudområde Svenska

Kursens syfte är att ge en teoretisk grund till skrivande i olika slags medier som dags- och veckopress och tidskrifter samt för reklam, information och internet. Syftet är också att genom textanalyser och eget skrivande ge kunskaper om utformning av texter inom dessa områden.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen