Text

Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, svenska

 • Högskolepoäng 15 hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Västerås/Eskilstuna
 • Kurskod SVA042

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  För dig som läser program till Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, svenska till Hösttermin 2021 (heltid 100%)
  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2021-11-01 - 2022-01-16 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-21249

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  180 hp från Grundlärarprogrammet F-3 vari ingår:
  - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande - grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Bedömning av barnets/elevens lärande och utveckling grundlärare F-3
  - 7,5 hp Utvecklingsarbete och utvärdering - grundlärare F-3
  - 7,5 hp Specialpedagogik för grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Forskningsmetod för grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Estetiska läroprocesser för grundlärare F-3,
  - 18,5 hp Svenska för grundlärare F-3,
  - 15 hp Matematik för grundlärare F-3,
  - 15 hp Samhällsorientering för grundlärare F-3,
  - 15 hp Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3,
  - 15 hp Engelska för grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare F-3, samt
  - 15 hp Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Vårtermin 2022

  För dig som läser program till Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, svenska till Vårtermin 2022 (heltid 100%)
  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2022-03-28 - 2022-06-05 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-11040

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  180 hp från Grundlärarprogrammet F-3 vari ingår:
  - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande - grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Bedömning av barnets/elevens lärande och utveckling grundlärare F-3
  - 7,5 hp Utvecklingsarbete och utvärdering - grundlärare F-3
  - 7,5 hp Specialpedagogik för grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Forskningsmetod för grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Estetiska läroprocesser för grundlärare F-3,
  - 18,5 hp Svenska för grundlärare F-3,
  - 15 hp Matematik för grundlärare F-3,
  - 15 hp Samhällsorientering för grundlärare F-3,
  - 15 hp Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3,
  - 15 hp Engelska för grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare F-3, samt
  - 15 hp Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen