Text

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Eskilstuna
 • Kurskod SVA026

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

 • Vårtermin 2021

  För dig som läser program till Retorik för lärare till Vårtermin 2021 (heltid 100%)
  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-05-03 - 2021-06-06 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-11200

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  120 hp från Ämneslärarprogrammet gymnasiet vari ingår
  - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för ämneslärare gymnasieskolan,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande - ämneslärare gy,
  -7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 – ämneslärare, samt
  - 30 hp Svenska för ämneslärare.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen