Andraspråksinlärning

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Huvudområde: Svenska som andraspråk
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: SSA220

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om andraspråksinlärning.

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 3