Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Ortsoberoende/Eskilstuna
 • Kurskod SSA220
 • Huvudområde Svenska som andraspråk

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om andraspråksinlärning.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020

 • Hösttermin 2020

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-21096

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 1
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Distanskurser i svenska som andraspråk ges utan campusträffar, men det kan förekomma tentamina på plats samt gemensamma virtuella träffar/prov under given tidpunkt. Undervisningen sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem. Som student behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling och ett headset samt en webbkamera.
   

 • Hösttermin 2020

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2020-11-09 - 2021-01-17 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-21097

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov